Företagsfilm

Vi skapar företagsfilmer

Företagsfilm med personlig storytelling

En företagsfilm är en kraftfull metod för att lyfta fram de unika personligheterna som driver ditt företag. Det ger en möjlighet att kommunicera ditt budskap till kunder på ett känslofyllt sätt. Genom en företagsfilm kan du ge en autentisk inblick i dina inspirerande medarbetares karaktärer och deras engagemang för företaget. Dessutom kan den användas för att visa upp er företagskultur och betona att ni är mer än bara en leverantör av tjänster eller produkter. Genom att använda företagsfilmer kan du skapa en starkare koppling med kunderna och förmedla en känsla av samhörighet och förtroende.
Företagsfilm

Några av de filmer vi skapat

Lite siffror om företagsfilm

Film har den fantastiska förmågan att väcka starka känslor och berör oss bättre än något annat medium. Det är inte så konstigt att 95% av oss minns reklambudskap bättre jämfört med bara 10% om det kommuniceras med en bild. När omständigheterna inte begränsar, så väljer vi nästan alltid en film framför en text. Mätningar visar att 80% av världens datatrafik år 2020 bestod av film/video och det kommer fortsätta att öka.