Sociala medier

Vi kan kommunikation – du kan ditt företag

Att finnas på sociala medier är idag en självklarhet för många, både privat men även för företaget. Det är ett perfekt verktyg för att kommunicera med ens kunder och bygga förtroende.

Genom att vara personlig på sociala medier upplevs företaget som mer “äkta” och “mänskligt” vilket bidrar till att stärka relationen mellan företaget och kunden — och på så sätt gynnar företaget i längden. Ett bra knep på sociala medier är att bjuda in till konversation så att dina kunder interagerar med ditt företag, ställ frågor som engagerar och bjuder in till dialog.

Hur vi jobbar med sociala medier

 1. Nulägesanalys

  Vi börjar med att förstå din nuvarande sociala mediesituation och identifierar målgrupper.

 2. Strategi

  Vi utvecklar en skräddarsydd strategi för sociala medier baserat på insikter från analysen. Vi planerar och skapar relevant och engagerande innehåll som riktar sig till din målgrupp på olika sociala plattformar.

 3. Publicering

  Vi publicerar och interagerar med din målgrupp på sociala medieplattformar.

 4. Övervakning

  Vi övervakar inläggens prestanda och utvärderar deras effektivitet. Baserat på resultaten anpassar vi strategin och innehållet för att förbättra prestandan och uppnå målen.

 5. Rapportering

  Vi sammanställer resultaten och planerar för kommande organiska inlägg.

  Denna process är utformad för att hjälpa dig att skapa engagerande och relevant innehåll på sociala medier som kan bygga varumärkesmedvetenhet, öka engagemanget och främja en starkare relation med din målgrupp.