Webbdesign

Webbdesign följer samma regler som vanlig design; är det bra så syns det inte. Bara det fungerar som det ska så är det bra. Ställ dig själv den här frågan: “Hur länge har jag stannat på webbplatsen för att den är svårnavigerad?”.

Har du räknat sekunderna eller minuterna? Troligtvis inte, men det går att anta att du snabbt bytte över till en “bättre” sida. Poängen med webbdesign är att visa din bästa sida för besökarna.